Quick Links

Spain

Granados
Alicia de Larrocha
CD, 2003 [1994]

El canto mozárabe
Coral d'Antics Escolans de Montserrat (Dir. Leo Massó)
CD, 1990

Música española: música orquestal
Manuel de Falla
CD, 1998

Cartas al rey moro
Mudéjar
CD, 1998

Music for Joan the Mad: Spain 1479-1555
La Nef
CD, 1995

The Toledo Summit: Early 16th Century Spanish & Flemish songs & motets
The Orlando Consort
CD, 2003

Solo lo mejor de Andrés Segovia
Andrés Segovia
CD, 2003

Musica en la obra de Cervantes
Pro Música Antigua de Madrid (Dir. Miguel A. Tallante)
CD, 1990

Tags: