Yixin Shao

Yixin Shao

Professor P.Eng., Ph.D. Associate Chair   Education B.S. (Tongji University, 1982) M.S. (Tongji University, 1984) Ph.D. (Northwestern University, 1995)